Novetats al portal Compendium.cat: nous suports institucionals i més recursos

Aquest mes d’octubre el portal Compendium.cat ha rebut el suport d’institucions de balears, en concret, del Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi d’Advocats de les Illes Balears (ICAIB). La formalització d’aquest suport va tenir lloc el passat 20 d’octubre a l’ICAIB (vegeu la nota de premsa).

Les entitats balears promouran la difusió de l’eina al territori de les Illes Balears i també l’elaboració de formularis jurídics basats en els ordenaments jurídics de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera. En aquest sentit, es comptarà amb l’expertesa de la Sra. Olga Cardona Guasch, advocada i vocal de la Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes Balears, i el Sr. Pere Grimalt, catedràtic en dret de la UIB, els quals elaboraran formularis en matèria de dret de successions, família i drets reals.

Arran d’aquesta col·laboració, el portal incorporarà gradualment recursos del llenguatge jurídic i administratiu balear. Ara mateix ja hi ha indexats els recursos següents:

Manuals de redacció i estil publicats per organismes de les Illes Balears

 • Documents administratius i comercials (Xarxa d’Assessors Lingüístics de Menorca)
 • Guia per a una comunicació no sexista en llengua catalana en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat de les Illes Balears (Govern de les Illes Balears)
 • Tècniques de redacció de documentació administrativa (UIB)
 • Llenguatge per la igualtat a l’Administració (Institut Balear de la Dona)
 • Manual d’estil per a la redacció de documents administratius (Ajuntament de Son Servera)
 • Material didàctic de llenguatge administratiu (EBAP)
 • Guia d’estil de llenguatge no sexista (Consell Insular de Mallorca)

Formularis jurídics en matèria de successions (segons ordenaments jurídics de les Illes Balears)

 • Testament hològraf o testament tancat que institueix hereu/va de cosa certa (quan la cosa certa és un bé moble o immoble concret) (autor: Pere Grimalt)
 • Testament hològraf o testament tancat que institueix hereu/va distribuïdor/a (autor: Pere Grimalt)
 • Testament hològraf o testament tancat que institueix hereu/va a qui no li queda lliure almenys la quarta part de l’actiu hereditari líquid per excés de llegats: el dret a la quarta falcídia  (autor: Pere Grimalt)
 • Constitució d’usdefruit capitular (autora: Olga Cardona)
 • Pacte successori de llegat amb entrega de béns (autora: Olga Cardona)

 

Articles de lingüísica històrica

Amb motiu de la celebració dels ¾ de mil·lenni del Consolat de Mar, el portal Compendium.cat ha indexat 8 estudis de lingüística històrica que centren la seva atenció en els usos lingüístics de textos jurídics de l’Edat Medieval per ser aquest el període de naixement, creixement i esplendor del llenguatge jurídic català. Crida i cerca, per raó de, remoure i l’adjectiu comptadors són exemples d’expressions observades en aquests textos i que han pogut restablir-se i adaptar-se els usos actuals; altres expressions com fermar dret (com a sinònim d’arribar a un acord) o bé fer clam de (com a sinònim de presentar una querella) no han tingut la mateixa sort.

 

Al portal ja es poden consultar tres estudis lingüístics sobre Les Costums de Tortosa i un conjunt d’estudis d’altres textos medievals. A continuació, els detallem:

 1. La llengua del manuscrit de 1272 del Llibre de les Costums de Tortosa, de Carles Duarte i Montserrat
 2. El vocabulari jurídic del Llibre de les Costums de Tortosa (MS. de 1272), de Carles Duarte i Montserrat
 3. Notes sobre el Llibre de les Costums de Tortosa, de Carles Duarte i Montserrat
 4. Notes d’interès lingüístic en set processos de crim medievals (Lleida, segle XV), de M. Dolors Farreny i Sastre
 5. Termes legals i Eiximenis “Regiment de la cosa pública”, de Donna M. Rogers
 6. Les ordinacions municipals de l’Alguer (1526), de Rafael Caria
 7. Influència de la sintaxi llatina en la cancelleria catalana del segle XV, de Jordi Rubio i Balaguer
 8. L’expressió de la data en català a Mallorca al llarg de la història, d’Antoni Ignasi Alomar i Canyelles

Properament incorporarem la digitalització de l’estudi filològic que Germà Colón i Arcadi Garcia van fer del Llibre del Consolat de Mar, en la seva edició del 1981-1987, publicada per la Fundació Noguera i Fundació Salvador Vives Casajuana.

Related Articles

Back to top button