Home / Formació altres / Curs de Mediació 2022-2023

Curs de Mediació 2022-2023

 

El Consell de l’Advocacia Catalana organitza el Curs de Mediació en Dret Civil privat i Mediació Familiar del 5 de novembre de 2022 al 23 de juny de 2023

L’objectiu d’aquest curs és formar professionals en els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder exercir de mediador civil i familiar.

Us informem dels  requisits que exigeix la normativa per a la inscripció als registres de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Per tal d’obtenir el certificat habilitador cal complir el 80% d’assistència a tot el curs, seguir l’avaluació contínua i presentar una activitat avaluadora final.

Amb l’obtenció del certificat del curs es compleix el requisit de formació que determina la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit privat, i el Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de mediació. Per tant, aquest curs, un cop sigui homologat, habilitarà per inscriure’s al Registre de mediadors familiars.

Modalitat:

En línia:

Mitjançant la plataforma digital ZOOM i la nostra Plataforma Formativa

Presencial:

Hi ha 5 úniques sessions programades en format presencial amb assistència obligatòria durant tot el curs. El calendari presencial es:

Aquestes sessions són:

*Dissabte, 05 de novembre de 2022: de 9h a 14h

*Dissabte, 11 de febrer de 2023: de 9h a 14h

*Divendres i Dissabte, 24 i 25 de març 2023: de 9h a 20h

*Dissabte, 27 de maig de 2023: de 9h a 14h

*Dissabte, 17 de juny de 2023: de 9h a 14h

 

Videoconferència:

  • Amb l’objectiu de confirmar les assistències, és OBLIGATORI que us connecteu a les sessions en DIRECTE (amb càmera i micròfon).
  • En cas que en alguna sessió no pugueu connectar-vos hi haurà la possibilitat de visualitzar-la en diferit, prèvia justificació, mitjançant correu electrònic adreçat a formacio@cicac.cat.
  • Per defecte, si utilitzeu una tauleta, smartphone o ordinador portàtil hauríeu de tenir incorporat tant la càmera com el micròfon. En cas d’utilitzar un ordinador de taula s’hauria de connectar una càmera i un micròfon extern.
  • Us informem que la totalitat de les sessions per videoconferència seran enregistrades amb l’únic propòsit d’oferir-les posterior en diferit per aquells /es alumnes que no hagin pogut visionar la sessió en directe. Les imatges són d’ús exclusiu i privat.
  • És requisit que, durant la sessió formativa, l’alumnat tingui activada la seva càmera.

Requisits:

Per poder inscriure’s en l’itinerari de la part de mediació civil (curs d’adaptació), cal haver cursat amb anterioritat la part general.

Per poder inscriure’s només en l’itinerari de la part general, cal haver cursat amb anterioritat la part de mediació civil o la part de mediació familiar.

Preinscripció:

Període de preinscripció: de l’1 de juliol al 15 d’octubre de 2022.

Import de la preinscripció: 150 €

Per poder inscriure’s al Curs de Mediació 2021-2022, cal formalitzar la preinscripció enviant la Butlleta de preinscripció. Cal emplenar-la degudament i enviar-la per e-mail a formacio@cicac.cat , juntament amb el justificant bancari del pagament de la preinscripció.

El pagament s’ha de realitzar al següent compte corrent: IBAN: ES45 3183 0803 1620 0118 7927, amb el concepte “PREINSCRIPCIÓ MEDIACIÓ + nom i cognoms de la persona inscrita.

Una persona es considerarà preinscrita en el moment en què el CICAC hagi rebut per e-mail (formacio@cicac.cat) la butlleta de preinscripció degudament emplenada, acompanyada del justificant bancari de pagament.

programa a 25.7.2022 butlleta preinscripció