Neix un nou portal de recursos de llenguatge jurídic català: Compendium.cat

El Compendium.cat reuneix inicialment més de 700 recursos relacionats amb el llenguatge jurídic català i es preveu que durant el 2022 creixi en fins arribar a un miler de recursos i augmenti les funcionalitats que ofereix. S’hi poden consultar tot tipus de manuals de redacció i estil, apunts lingüístics sobre terminologia jurídica, diccionaris jurídics, manuals didàctics, models de documents, articles i apunts de blog, entre d’altres, publicats fins a la data d’avui.

A més, el web també ofereix models de documents jurídics i administratiusaixí com formularis jurídics pertanyents a diferents branques del dret (processal civil, penal, laboral, família, contenciós administratiu), formularis registrals, arbitrals, notarials i per a procuradors i, també, clàusules de derivació a la mediació, entre d’altres.

El portal va adreçat als professionals del dret (advocats, procuradors, notaris, registradors, graduats socials, jutges), els professionals de la llengua (correctors, traductors, docents de llenguatge jurídic) i el personal administratiu, d’àmbit públic o privat, que hagi de redactar documents jurídics i administratius. També fa servei a estudiants de llenguatge jurídic o dret, professors d’universitat, investigadors en els camps de la lingüística i la terminologia, així com a qualsevol persona interessada en aquest llenguatge.

Compendium.cat neix a l’àmbit de la recerca, concretament en el marc de la tesi doctoral Llenguatge jurídic català: estat de la qüestió i propostes de futur (2019), elaborada per la lingüista Anna Arnall Duch, doctora en lingüística, especialitzada en llenguatge jurídic català per la Universitat Pompeu Fabra, actual impulsora i responsable del portal Compendium.cat

 

Related Articles

Back to top button