L’Advocacia Catalana reclama que la nova Llei Concursal contempli assistència lletrada preceptiva, per evitar situacions d’indefensió

Demana també que no s’excloguin els deutes públics en els processos de Segona Oportunitat

El Consell de l’Advocacia Catalana reclama que el projecte de reforma de la Llei Concursal aprovat pel Govern espanyol contempli assistència lletrada preceptiva en tots els concursos de creditors. Aquesta mesura no queda recollida en la nova norma, que exclou la intervenció de l’advocat en procediments per a microempreses, una circumstància que pot provocar indefensió a petits empresaris que hagin incorregut en deutes que no poden afrontar i es veuen abocats a un concurs de creditors.

 El president del Consell de l’Advocacia Catalana, Joan Ramon Puig, alerta que “el petit empresari que es veu immers en un concurs de creditors no pot assumir tot sol la complexitat d’un procés concursal, i si la llei no contempla l’assistència lletrada preceptiva, es pot trobar en una situació d’indefensió”. El projecte de reforma de la nova Llei concursal no preveu la intervenció d’advocat en tots els concursos de creditors, de manera que els col·lectius més vulnerables, com ara autònoms o deutors sense recursos, no tindrien dret a Justícia Gratuïta. “Aquesta circumstància posa en risc el seu dret de defensa”, ha advertit Puig.

Puig ha fet aquestes declaracions durant la presentació del webinar celebrat avui pel Consell de l’Advocacia Catalana que, sota el títol “La reestructuració empresarial a la reforma concursal: Nous reptes professionals” ha analitzat el projecte de reforma de Llei Concursal aprovat pel Govern el passat 21 de desembre, que té com a objectiu la transposició de la Directiva europea de reestructuració i insolvència.

Abocar el deutor a l’economia submergida

Durant el webinar, moderat per la degana del Col·legi de l’Advocacia de Tortosa, Marta Martínez, també s’ha posat de manifest la necessitat de no excloure els crèdits públics en els processos de Segona Oportunitat, tal i com preveu el projecte de la futura norma. L’Advocacia Catalana considera que els deutors de bona fe insolvents o sobreendeutats han de poder gaudir de la plena exoneració dels seus deutes, inclosos els crèdits públics.

Per a l’advocacia institucional l’exclusió del deute públic del sistema d’exoneració previst en el projecte de Llei té un propòsit sancionador que acabarà perjudicant a la pròpia Administració Pública, ja que la impossibilitat de fer front al pagament pot abocar al deutor a l’economia submergida.

També es qüestionen les previsions retroactives del règim transitori del projecte, que afecten al deutor que hagi iniciat el procediment abans de l’entrada en vigor de la nova llei, alhora que s’adverteix que la previsió del procediment especial per a les microempreses no té en compte la definició que estableix la normativa europea per aquest tipus d’entitats.

L’Advocacia Catalana, a través de la Comissió de Normativa ICAB- Consell de l’Advocacia Catalana ha fet arribar totes aquestes consideracions en forma d’esmenes al Govern espanyol per tal que la reforma de la Llei Concursal es dugui a terme salvaguardant els drets de la ciutadania, potenciant el mecanisme de la Segona Oportunitat i adequant la legislació espanyola a la directiva europea.

 Imatge del webinar celebrat avui, que ha comptat també amb la participació de la Magistrada del Jutjat Mercantil núm. 9 de Barcelona, Montserrat Morera; l’advocat i economista Miguel Àngel Salazar i el lletrat de l’Administració de Justícia del Jutjat Mercantil núm. 9 de Barcelona Francesc Xavier Rafí.  

Barcelona, 7 de març de 2022

 

Related Articles

Back to top button