Training of Lawyers on EU instruments in Family Law (28 march 2022)

El Consell de l’Advocacia Catalana participa en el projecte Europeu “CIVILAW” finançat per la Comissió Europea que té l’objectiu de formar advocades i advocats conjuntament amb diferents col·legis de l’advocacia de la UE.

El projecte “CIVILAW” té com a objectiu formar advocades i advocats de 7 Estats Membres  en relació a instruments legals relatius al dret de família, produir material formatiu amb els resultats dels seminaris, així com promoure la creació de xarxes informals de col·laboració entre l’advocacia de diferents països de la UE. Tot aquest programa es portarà a terme entre els anys 2022 i 2024.

En el marc d’aquest projecte es realitza un seminari en línia sobre els diferents instruments legals de la UE en dret de família.

El seminari es portarà a terme serà el dilluns 28 de març de 9 a 13 hores. On hi assistiran advocades i advocats de diferents països de la UE.

Cal inscripció prèvia en el formulari d’inscripció i un compromís d’assistència.  Data límit per a realitzar la inscripció dimecres 9 de març.

formulari d’inscripció

Les places estan limitades a 20 persones que s’assignaran per ordre d’inscripció. Es conformarà una llista d’espera.

Les persones ponents són expertes reconegudes a nivell europeu en la matèria

Les ponències seran en anglès i es proveirà traducció simultània al castellà.


Les temàtiques que s’estudiaran en els seminaris de Dret de família, són:

  • Competència en casos matrimonials (divorci, separació legal i nul·litat del matrimoni) i en matèria de responsabilitat parental, segons normativa europea.
  • Tractament normatiu i processal del Segrest internacional de menors.
  • Reconeixement, exigibilitat i execució de les decisions en matèria de família.
  • Competència, llei aplicable i reconeixement i execució de decisions en matèria de règims patrimonials matrimonials i sobre conseqüències patrimonials de les unions registrades
  • Experiències nacionals
programa (anglès) programa (català)

Related Articles

Back to top button