Vídeo: WbinCICAC: Smartcontracts & Blockchain, la seva utilitat pràctica en l’exercici de l’advocacia

Ens plau informar-vos que la Comissió de Tecnologies de l’Advocacia del CICAC, ha reprès la seva activitat formativa, tot organitzant nou webinar, que versarà sobre els Smartcontracts & Blockchain, i que tindrà lloc el Dijous, 27 de gener 2022, de les 18 fins a les 20 hores, a través de la Plataforma virtual ZOOM.

La presentació del webinar, anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà i de l’Excm. Sr. Joan Martínez, president de la comissió de Noves Tecnologies del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de Col·legi d’Advocats de Granollers-Vallès Oriental.

La moderació anirà a càrrec de l’Il·ltre. Sr. Jaime Lapaz, membre de la comissió de Noves Tecnologies d’aquest Consell i diputat de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.

En relació al format d’aquest webinar serà l’entrevista, on la persona entrevistada serà el Sr. José M. Anguiano, advocat especialista en Noves Tecnologies


Data: 27 de gener de 2022

Hora: 18.30 hores

Preu: Gratuït


 

Us comuniquem que tant els ponents com l’organitzador de qualsevol sessió formativa que es realitzi mitjançant plataforma digital, prohibeixen expressament l’enregistrament audiovisual i posterior difusió i exhibició de la seva imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant  reproducció, íntegra o parcial d’aquesta conferència. Aquesta prohibició es fa extensible a qualsevol document que sigui annexat a la sessió, amb independència del seu format i suport, com ara fotografies, diapositives, imatges incloses en vídeo, presentacions Power Point o qualsevol altre mitjà d’exhibició o difusió pública sense restricció

Related Articles

Back to top button