Vídeo: WbinCICAC: Qüestions pràctiques del Dret de Defensa

La Comissió de Drets Humans del Consell de l’Advocacia Catalana, ha organitzat aquest webinar sota el títol : “Qüestions pràctiques del Dret de Defensa”, que se celebrarà en línia el dimecres, 9 de febrer de les 17 a les 18:30 hores, mitjançant la plataforma ZOOM.

El webinar està dirigit a reforçar el paper de l’advocat i l’advocada com a defensor i defensora de drets de la persona i s’abordaran aquelles situacions que en la pràctica es pot trobar en l’exercici professional i quina normativa i eines poden ser utilitzades per reforçar la pràctica professional en aquestes situacions i actuar en la seva defensa.

La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Carles McCragh president de la comissió de Drets Humans del Consell de l’Advocacia Catalana.

La moderació anirà a càrrec de l’Il.ltre. Sr. Miguel Sánchez, president de la comissió de la Defensa dels Drets Humans de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.

Ponències:

  • Sr. D. Juan Molpeceres Pastor, advocat penalista i membre del “Centro de Defensa de la Defensa” de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de València. Tractarà les situacions d’atac al dret de la defensa per part del Poders Públics i el marc normatiu del dret a la defensa i la LOPJ.
  • Excma. Sra. Maria Pastor, consellera presidenta de la Comissió de Deontologia i defensa de la professió del Consell de l’Advocacia Catalana. Degana de l’ICA Mataró responsable del Dret de Defensa del CICAC. Tractarà l’emparament col•legial.
  • Sr. Cristòbal Martell Pérez-Alcalde, advocat penalista. Tractarà qüestions pràctiques a sala per la defensa del dret a la defensa.

Data: 9 de febrer de 2022

Hora: 17 hores

Preu: Gratuït


 

Us comuniquem que tant els ponents com l’organitzador de qualsevol sessió formativa que es realitzi mitjançant plataforma digital, prohibeixen expressament l’enregistrament audiovisual i posterior difusió i exhibició de la seva imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant  reproducció, íntegra o parcial d’aquesta conferència. Aquesta prohibició es fa extensible a qualsevol document que sigui annexat a la sessió, amb independència del seu format i suport, com ara fotografies, diapositives, imatges incloses en vídeo, presentacions Power Point o qualsevol altre mitjà d’exhibició o difusió pública sense restricció

Related Articles

Back to top button