Vídeo i materials. WbinCICAC: Implicacions de la modificació de la Llei 5/2008 en l’atenció a les víctimes de Violència Masclista

La modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, estableix l’atenció lletrada a les víctimes d’aquesta violència des del moment de interposar la denúncia. L’àmbit subjectiu s’amplia per donar cobertura a les víctimes, més enllà de la violència de gènere.

En aquesta sessió formativa analitzarem les modificacions que aquesta normativa implica, des de l’anàlisi de l’àmbit subjectiu, fins a quins delictes poden ser objecte de tenir aquesta consideració, les obligacions derivades de l’Estatut de la Víctima, regulat per la Llei  4/2015, de 27 d’ abril, i el protocol elaborat en el Consell de l’Advocacia Catalana per donar cobertura a l’obligació de prestar assistència immediata a les víctimes.

La presentació de la sessió anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Martínez, degà de l’ICA Granollers-Vallès Oriental.

La moderació de les intervencions aniran a càrrec  Il·ltra.  Sra. Carmen Valenzuela, diputada de l’ICA Barcelona i responsable del Servei de Defensa d’Ofici.

Ponents:

  • Marina Roig. Advocada penalista. Anàlisi dels delictes que poden tenir la consideració de violència masclista.
  • Joan Ramon Puig. Degà del Col·legi de l’Advocacia de Figueres-Alt Empordà, president de la Comissió del TOAD del CICAC. Obligacions  derivades de la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la Víctima i Protocol del Consell de l’Advocacia Catalana  per garantir l’assistència a les víctimes de violència masclista.
  • Caporala Andrea Garcia González, cap de la Unitat Central d’Atenció i Seguiment a les Víctimes de l’Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana.

Data: Dijous 7 octubre 2021

Hora: 18:00 hores

Preu: Gratuït


material ponent marina roig materials ponent andrea garcía

 

 

Us comuniquem que tant els ponents com l’organitzador de qualsevol sessió formativa que es realitzi mitjançant plataforma digital, prohibeixen expressament l’enregistrament audiovisual i posterior difusió i exhibició de la seva imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant  reproducció, íntegra o parcial d’aquesta conferència. Aquesta prohibició es fa extensible a qualsevol document que sigui annexat a la sessió, amb independència del seu format i suport, com ara fotografies, diapositives, imatges incloses en vídeo, presentacions Power Point o qualsevol altre mitjà d’exhibició o difusió pública sense restricció

 

Related Articles

Back to top button