A les Illes Balears comença una campanya perquè utilitzar el català en la Justícia balear no sigui “un acte heroic”

El Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) i el govern, juntament amb altres organitzacions, van presentar el passat 30 de setembre la campanya “La Justícia, també en català”, destinada a promoure la llengua pròpia en l’Administració de justícia i de fomentar el respecte dels drets lingüístics.

El president del TSJIB, Carlos Gómez, va remarcar que “exercir un dret [el de fer servir el català] no pot ser un acte heroic, sinó un acte de normalitat i qui vulgui ha de poder fer-ho amb seguretat jurídica i confiança”. Gómez va recordar que el dret està reconegut a la Constitució espanyola, l’Estatut d’autonomia i la Llei orgànica del poder judicial. El president del TSJIB ja s’havia compromès el maig passat, davant la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Parlament, a promoure l’ús del català en la Justícia perquè “qualsevol persona es pugui dirigir en català als jutges”.

El pla inclou actuacions com posar cartells als jutjats en els quals s’informi del dret dels ciutadans a utilitzar el català i fer tots els tràmits en aquesta llengua. També està previst crear un web amb recursos per treballar amb normalitat en català i un diccionari jurídic.

La iniciativa ha estat promoguda pel TSJIB, el Govern, la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, el Col·legi d’Advocats, el Col·legi de Procuradors, el Col·legi de Graduats Socials, el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, el Col·legi Notarial i l’Obra Cultural Balear (OCB).

El president de l’OCB, Josep de Luis, ha destacat que “s’obre un camí de grans oportunitats per a la llengua catalana” en un àmbit, el de l’Administració de justícia, “poc permeable” a la presència del català. [Font: Diari de la llengua]

Related Articles

Back to top button