Aprovada nova terminologia de l’àmbit econòmic i jurídic

Han sortit publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 8410, del 7 de maig) 74 nous termes catalans normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT durant el segon semestre de 2020.

Destaquen els termes aprovats en l’àmbit de l’economia i empresa i els del món del dret. En relació amb el primer àmbit, els termes estan relacionats amb la teoria econòmica (com ara biflacióhiperinflació o reflació), amb les finances (per exemple, ebitda) o amb el comerç (client simulat | clienta simulada o reduflació). Pel que fa al dret, ciberseducció de menors, com a alternativa a child grooming, o pornodifusió per revenja, com a equivalent català de l’anglès revenge porn. La resta de termes aprovats pertanyen als àmbits del medi ambient, la meteorologia i les ciències de la salut.

El Consell Supervisor és l’òrgan que s’encarrega oficialment de la normalització de la terminologia en llengua catalana i està format per lingüistes i especialistes vinculats al TERMCAT i a l’Institut d’Estudis Catalans.

Related Articles

Back to top button