El Portal Jurídic de Catalunya estrena nova web

El Portal Jurídic de Catalunya ja gaudeix d’una nova interfície molt més àgil i intuïtiva. El portal ofereix el dret vigent a Catalunya i un seguit de serveis d’informació amb la finalitat de facilitar l’accés i la consulta de la normativa actualitzada.

Què hi trobareu al portal?

  • 966 lleis
  • 9.121 decrets
  • 20.170 ordres
  • 735 projectes i proposicions de llei

Així mateix, en els textos consolidats de les normes amb rang legal i reglamentari de Catalunya, també s’ofereix l’accés a les sentències dictades en relació a aquestes disposicions. Concretament, a les sentències del Tribunal Constitucional publicades al BOE i, amb la col·laboració del CENDOJ i del Consejo General del Poder Judicial, a les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem.

Accediu al Portal Jurídic.

Related Articles

Back to top button