El Govern d’Aragó reconeix oficialment els certificats de català de Política Lingüística i el CPNL per acreditar la competència lingüística

L’Ordre del Butlletí Oficial d’Aragó, publicat el 24 de febrer, per la qual es regula el coneixement de l’acreditació de la competència lingüística en les llengües pròpies de l’Aragó –l’aragonès i el català de l’Aragó–, reconeix oficialment com a documents acreditatius de la competència lingüística en català els certificats i diplomes que expedeixen tant la Direcció General de Política Lingüística com el Consorci per a la Normalització Lingüística. També reconeix els títols emesos per l’Institut Ramon Llull i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, així com els expedits per les escoles oficials d’idiomes i per les universitats que segueixin el model d’acreditació d’exàmens de l’Associació de Centres de Llengües d’Educació Superior (ACLES). [Més informació: DGPL]

Related Articles

Back to top button