Els drets i deures lingüístics, analitzats en un nou llibre sobre les lleis polítiques de Catalunya

Autor: Joan Ridao

L’obra incorpora les principals lleis polítiques catalanes, acompanyades d’un comentari exhaustiu de cadascuna, de caràcter general o de context, i també de la majoria dels preceptes, mitjançant un sistema de notes en què s’hi fan constar comentaris de la doctrina científica i, en molts casos, de la doctrina consultiva més rellevant.

La part tercera del llibre està dedicada als drets polítics i lingüístics, i s’hi analitzen quatre lleis que regulen els drets i deures lingüístics: la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística; la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana; la Llei 8/1991, del 3 de maig, sobre l’autoritat lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans; i la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran.

Related Articles

Back to top button