Diccionari de l’activitat parlamentària

El diccionari, que es publica en paper i en línia, recull més de 400 termes referents a l’organització i el funcionament del Parlament, i a les diverses funcions que li són intrínseques, com la funció legislativa i les funcions d’impuls i de control de l’acció de govern. També inclou termes relatius a la tècnica legislativa i a la relació entre el Parlament i altres institucions. Així, s’hi poden trobar termes com ara admissió a tràmit, contrarèplica, debat de totalitat, esmena de retorn, iniciativa legislativa, llei òmnibus, Mesa Ampliada, ponència, principi de transparència, qüestió de confiança, sala de passos perduts, sessió de control o votació telemàtica.

L’obra ha esta elaboradora per tres institucions: el Parlament de Catalunya, el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, i el Centre de Terminologia TERMCAT, adscrit a la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura.

Consulteu el diccionari.

Related Articles

Back to top button