Més lèxic en la proposta estàndard de l’IEC

La Secció Filològica de l’IEC ha actualitzat la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, III. Es tracta d’una actualització de la primera edició que inclou les principals incorporacions de les dues últimes actualitzacions de la versió en línia del DIEC2 (maig del 2019 i maig del 2020). S’hi han introduït 78 unitats lèxiques noves i una trentena de modificacions.

Pel que fa a les addicions, la majoria són unitats lèxiques que s’han incorporat en l’última actualització del DIEC2 (maig del 2020). Hi destaquen noms com etilòmetre, sororitat i supremacisme; adjectius com impactant, llegit (‘que té coneixements fruit de les lectures que ha acumulat’) i maleducat; verbs com empoderar, i locucions com a jutjar per, de l’ordre de, ni parlar-ne/ni pensar-hi i picar alt. [Font: IEC]

Related Articles

Back to top button