Nova gramàtica per a l’aranès

L’Institut d’Estudis Aranesi, organisme amb autoritat lingüística sobre la variant aranesa de la llengua occitana pròpia de l’Aran, a Catalunya, publica una nova gramàtica de l’aranès. La nova Gramatica der occitan aranés representa un important pas en la normalització de l’aranès contemporani atès el caràcter oficial de l’obra, que servirà de referència per a totes les administracions i també els sectors culturals d’expressió aranesa.

Amb aquesta gramàtica es culmina un procés de codificació de l’aranès modern, que es va iniciar amb la publicació de les Nòrmes ortogràfiques der aranés, impulsades per la Direcció General de Política Lingüística, que el Govern de  la Generalitat va aprovar el 1983. [Font: DGPL]

Related Articles

Back to top button