Era carta europèa e es perilhs der occitan

Jusèp Loís Sans Socasau, president der Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana, publica l’article “Era carta europea e es perilhs der occitan”, on descriu les recomanacions que fa la Carta europea de llengües regionals o minoritàries respecte de l’occità, aranès a l’Aran, i denuncia els àmbits en què l’occità hi és pràcticament inexistent, com les etapes educatives de l’escola bressol i la formació professional, l’Administració pública estatal i l’Administració de justícia. També posa en relleu la defensa que es fa des de la Generalitat de Catalunya de la llengua aranesa i la contraposa a la manca d’iniciatives per part de l’Estat per protegir les llengües regionals. L’article està publicat al Blog de la Revista de Llengua i Dret.

Related Articles

Back to top button