Comunicat davant el RDL de mesures processals i organitzatives en l’Administració de Justícia

El Consell de l’Advocacia Catalana, òrgan representatiu dels 14 Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, tenint en compte les premisses establertes en el Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, considera del tot incongruents i inapropiades les mesures establertes en aquest text legal per conciliar i tirar endavant les necessitats que la ciutadania hi té en la resolució dels seus propis conflictes.

El RDL pretén utilitzar l’aturada circumstancial de la COVID-19 per fer front a la incorrecta articulació del cos judicial per resoldre el col·lapse endèmic de la Justícia. I incapaç de trobar una solució efectiva, que sigui fruit d’una profunda anàlisi de les causes del mal funcionament de la justícia, relativitza i obvia el dret al descans i de conciliació de la vida familiar de tots els operadors jurídics, entre els quals s’inclou l’advocacia.

Per la qual cosa, la veu de l’advocacia no pot ésser obviada i, en aquest cas, l’Advocacia Catalana manifesta que:

PRIMER.- L’habilitació del més d’agost, concretament el nombre de 14 dies hàbils, distribuïts en tres setmanes, de dilluns a divendres, no poden solucionar les mancances del sistema judicial, ja de per sí atapeït de procediments per resoldre, i congestionat a causa de falta de mitjans i d’inversions, i als que hem de sumar dies d’inoperància judicial entre el mes de març i juliol del 2020, sense cap tipus d’actuació.

L’Advocacia Catalana rebutja contundentment l’adopció d’aquestes mesures que imposa el RDL 16/2020, i sobretot la que habilita les dues terceres parts del mes d’agost, perquè demostren la manca de connexió del Ministerio de Justicia amb la realitat on s’hi troba el veritable problema endèmic i estructural del sistema de justícia, que ha de ser resolt amb les aportacions i el consens de tots els operadors jurídics i molt especialment de l’Advocacia.

SEGON.- La conciliació familiar i el fet de mantenir el mes d’agost com a mes de vacances no és l’únic motiu que mou a l’Advocacia Catalana per mantenir la seva inhabilitació. El motiu va molt més enllà, com és la necessitat d’administrar i gestionar la justícia en termes d’igualtat entre tots els operadors jurídics per tal que les oficines judicials comptin amb tot el seu personal per dur a terme un treball realment efectiu per a la ciutadania.

TERCER.- Més enllà de les valoracions, del tot negatives, de l’habilitació del mes d’agost, i en relació a les mesures de seguretat que mereixem tots els operadors jurídics, l’Advocacia Catalana considera necessari recordar que no tots els espais on s’imparteix justícia han estat degudament habilitats per complir amb les disposicions sanitàries publicades darrerament, ni tan sols compleixen amb els mitjans tecnològics o amb el personal coneixedor de les eines informàtiques adients per dur a terme el procediment judicial complint amb el corresponent protocol sanitari, el que ha fet palès que tenim una justícia obsoleta.

L’advocacia és un pilar sostenidor de l’Administració de Justícia i vesteix la toga amb la mateixa dignitat que tota la resta dels seus operadors jurídics, protegint els drets de la ciutadania, per la qual cosa ha d’ésser escoltada.

Estem disposats, com els que més, a fer el que correspongui per pal·liar el efectes de la crisi motivada per la COVID-19 a l’administració de justícia, tot i que exigim, però, el mateix tractament que es dispensa en el propi Reial Decret a la resta d’operadors jurídics, als quals se’ls garanteix, sense cap dubte i com no podria ésser d’altra manera, el seu legítim dret de descans i la conciliació de la vida laboral i familiar.

 

Barcelona, 4 de maig de 2020

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Back to top button