Usos lingüístics dels ciutadans de l’àmbit metropolità desagregats

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i l’Institut d’Estadística de Catalunya han presentat una anàlisi pionera sobre el coneixement i els usos lingüístics dels ciutadans a l’àrea metropolitana de Barcelona amb resultats desagregats en 8 subàmbits: Barcelona ciutat, l’Hospitalet de Llobregat, el Barcelonès Nord, el Baix Llobregat (Nord i Sud), el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme. L’anàlisi és part de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalunya 2018, les dades generals de la qual es van donar a conèixer al juliol. [Font: Política Lingüística]

Related Articles

Back to top button