El Tribunal de Justícia de la UE dona la raó a Espanya en un cas de “discriminació lingüística”

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha donat la raó a Espanya en un cas de denúncia de “discriminació lingüística” en un procés de selecció de conductors pel Parlament Europeu que no incloïa el castellà. L’Estat va demanar al tribunal que anul·lés la convocatòria perquè el formulari d’inscripció només estava en anglès, francès i alemany i perquè els candidats havien de parlar una de les 24 llengües oficials i tenir un coneixement satisfactori d’un segon idioma, que es limitava a l’anglès, l’alemany o el francès Segons el TJUE l’estatut dels funcionaris de la UE prohibeix “tota discriminació, com la motivada per raó de llengua” amb el benentès que “poden autoritzar-se diferències de tracte per raó de llengua sempre que estiguin justificades raonablement i objectivament per un objectiu legítim d’interès general”, és a dir, tenint en compte les funcions que les persones seleccionades hauran d’exercir. [Font: El Món]

 

Related Articles

Back to top button