El Consell Social de la Llengua Catalana referma com a prioritat la promoció del català i la necessitat d’incidir en àmbits clau com la justícia i la universitat

Imatge de la trobada

El 18 de febrer va tenir lloc el Ple del Consell Social de la Llengua Catalana al Palau de la Generalitat, presidit per la consellera de Cultura, Laura Borràs, acompanyada de la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa i del president de l’Institut d’Estudis Catalans, Joandomènec Ros, que en són vicepresidents.

Franquesa va presentar l’Informe de Política Lingüística 2017, i en va subratllar algunes de les actuacions principals. També va exposar les principals fortaleses i febleses de la situació de la llengua catalana, de l’occità aranès i de la llengua de signes catalana. Va destacar l’extensió del coneixement de català entre la població adulta immigrada, com a repte de transcendència, amb les polítiques en l’àmbit escolar, universitari i d’ensenyament de català a adults. També va dedicar especial atenció als projectes realitzats per a l’increment de l’oferta i el consum de productes en català, els mitjans de comunicació i el món digital.

Així mateix, Franquesa va informar al Ple del Consell sobre la visita del Comitè d’Experts de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries del Consell d’Europa (CELRoM) a la Direcció General de Política Lingüística, el desembre passat, en què els va detallar les vulneracions principals per part de l’Estat espanyol dels compromisos envers el català i l’aranès, sobretot en la manca d’ús del català, i de l’occità aranès a l’Aran, en l’àmbit judicial i també per part del personal de les institucions i de les forces de seguretat de l’Estat; en la ingerència en el sistema lingüístic educatiu, les dificultats per a la reciprocitat en els mitjans de comunicació públics i la negativa de l’Estat espanyol de sol·licitar l’oficialitat del català a la UE, entre d’altres. Més informació

Related Articles

Back to top button