Corpus de Trobadors

El Corpus des Troubadours té com a propòsit contribuir al coneixement i la recerca de la cultura trobadoresca, i també a oferir als occitanistes i als lectors apassionats dels trobadors accés fàcil a un gran ventall de poemes trobadorescos. El corpus inclou fins 1409 poemes escrits de la mà de 216 autors. És un projecte promogut per l’Institut d’Estudis Catalans i la Union Académique Internationale. El web disposa d’un apartat que permet fer cerques i un catàleg que inventaria tots els continguts.

Related Articles

Back to top button