Diversitat funcional o discapacitat?

El TERMCAT ha publicat un apunt sobre el nou terme diversitat funcional, una denominació que busca substituir el terme discapacitat a pesar de no tenir el consens de tot el sector. L’apunt del TERMCAT descriu l’estat de la qüestió, explica el concepte de discapacitat i analitza des del punt de vista lingüístic el terme diversitat funcional.

Consulteu l’apunt.

Related Articles

Back to top button