La qualitat de la traducció com a factor de garantia del procés penal

blog revista llengua i dretLa interpretació judicial és un element clau per evitar qualsevol estat d’indefensió de la persona jutjada. Tanmateix, ha estat un àmbit relativament poc explorat al context espanyol fins fa poc, sobretot en comparació amb països com els Estats Units d’Amèrica. Per contribuir a omplir aquest buit, el grup de recerca MIRAS, de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha portat a terme el projecte de recerca TIPp (Traducció i Interpretació en Processos penals), per descriure la realitat de la interpretació judicial a partir d’un gran corpus de dades autèntiques (gravacions de vistes reals en les quals hi ha la presència d’un intèrpret).

Un dels resultats més rellevants d’aquest projecte mostra que, de mitjana, no s’interpreta el 54 % del judici. És a dir, els acusats, de mitjana, no tenen accés a la informació que s’intercanvia en més de la meitat del judici.

El Blog de Llengua i Dret ha publicat un resum de l’article, escrit per Mariana Orozco, professora de la UAB, en què dona a conèixer el projecte TIPp.

Related Articles

Back to top button