18 d’octubre: Quarta Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra

La Quarta Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra versa sobre la projecció de Fabra i de la seva obra tant en l’àmbit catalanoparlant com a l’exterior. L’objectiu de la jornada és difondre i promoure la llengua catalana i l’obra de Pompeu Fabra. Aquesta activitat es duu a terme en el marc de l’any Pompeu Fabra. Consulteu el programa.

La càtedra Pompeu Fabra, creada amb el suport del Consell Social de la UPF, permet donar més difusió als recursos emprats i els resultats obtinguts amb relació al català des d’un punt de vista docent a la UPF, i en aquest sentit, promoure accions en favor de l’ús i la qualitat de la llengua catalana a la Universitat, i també participar en empreses col·lectives que es materialitzen a través dels departaments universitaris de català d’altres universitats i altres institucions que tenen la llengua i la cultura catalanes com objectiu.

Related Articles

Back to top button