El Consell de l’Advocacia Catalana i COCEMFE Catalunya s’uneixen per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat

El Consell de l’Advocacia Catalana i la Confederació Catalana de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, COCEMFE Catalunya, han signat avui un conveni de col·laboració per promoure iniciatives conjuntes d’interès mutu entorn a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat, amb especial atenció al dret d’accessibilitat universal, entre d’altres.

 Julio J.Naveira, president del Consell de l’Advocacia Catalana, i Roser Roigé, presidenta de COCEMFE Catalunya, han acordat col·laborat en projectes comuns en els següents àmbits:

  • Vetllar pel compliment normatiu en matèria d’accessibilitat. A aquests efectes, COCEMFE Catalunya, posa a disposició de les activitats objecte d’aquest conveni, l’Observatori de la Discapacitat Física i Orgànica (ODF), una eina al servei del conjunt de la societat que té com a missió generar coneixement i fer incidència política per millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat.
  • El Consell de l’Advocacia Catalana participarà en els òrgans de l’ODF; concretament, en el seu Consell Social on hi assistirà el president del Consell o per delegació, qui el president designi i en el Comitè de Persones Expertes on hi participarà una persona experta designada pel Ple del Consell.
  • El Consell podrà assessorar i proposar a COCEMFE Catalunya, les iniciatives que consideri oportunes per a garantir la defensa del dret a l’accessibilitat universal d’acord amb el nou marc normatiu establert a partir del 5 de desembre del 2017.
  • En la realització d’activitats amb l’objectiu de visibilitzar i sensibilitzar la societat sobre certes situacions de vulneracions de drets que afecten a les persones amb discapacitat física i orgànica.
  • En la realització d’activitats formatives per tal de mantenir ambdós col·lectius permanentment formats en les matèries que els són d’interès.
  • La realització d’accions d’incidència davant l’Administració Pública en la defensa dels drets de persones amb discapacitat física i orgànica en casos concrets i acordats mútuament, sobre certes situacions de vulneracions de drets que es puguin donar.

COCEMFE Catalunya i el Consell de l’Advocacia Catalana establiran i concretaran en detall les activitats a realitzar en un pla de treball anual mútuament acordat.

Aquest Pla Operatiu Anual de treball (POA), establirà les bases i modalitats de col·laboració entre les dues entitats i s’acordarà en el darrer trimestre de l’any, definint les activitats a realitzar l’any següent. Cada any les dues entitats definiran les persones que han d’elaborar el POA a nivell polític i tècnic.

Durant l’acte de signatura del conveni, que ha tingut lloc aquest matí a la seu del Consell de l’Advocacia Catalana, el president Julio J. Naveira ha manifestat que “hem acordat unir esforços per aconseguir que les persones amb discapacitat puguin exercir els seus drets bàsics per tal de poder desenvolupar-se amb llibertat i sense obstacles en àmbits socials fonamentals com són l’accés a l’habitatge, l’educació, la feina o l’oci, entre d’altres”. I que, quan aquests drets que els hi són reconeguts no es compleixen “poder comptar amb una justícia àgil, activa i eficaç a l’hora d’atendre les necessitats específiques d’aquest col·lectiu”.

Per la seva banda, Roser Roigé, presidenta de COCEMFE Catalunya ha agraït al Consell de l’Advocacia Catalana “el seu compromís per defensar l’exercici ple dels drets de les persones amb discapacitat, ja que la realitat demostra que fins ara, la garantia dels drets i llibertats de les persones amb discapacitat no ha estat una prioritat. Seguim tenint un país ple de barreres, la qual cosa indica l’incompliment crònic de la llei i la falta de polítiques compromeses amb nosaltres”.

A l’acte de signatura també ha participat la presidenta de COCEMFE Barcelona, Montserrat Pallarès, que ha subratllat la importància de la col·laboració institucional per assegurar el gaudir ple i en condicions d’igualtat dels drets de totes les persones amb discapacitat.

 

La realitat de les xifres

 Aquest conveni és fruit de la col·laboració iniciada l’any passat entre COCEMFE Barcelona i el Consell de l’Advocacia Catalana amb l’organització de les jornades “Drets, Accessibilitat i Compliment normatiu: Què fer a partir del 5 de desembre?”, durant la qual, es va alertar de les conseqüències de l’incompliment de la Llei General dels Drets de les Persones amb Discapacitat i la seva Inclusió Social, que estableix que a partir del 4 de desembre de 2017 béns, productes, entorns i serveis han de ser accessibles per a totes les persones.

Amb aquest conveni es donarà continuïtat a aquesta acció per promoure actuacions que lluitin contra la falta d’igualtat que testifiquen xifres com les següents: el salari mitjà anual brut de les persones amb discapacitat és un 15,7% menor que el de les persones sense discapacitat (INE, 2015); la taxa d’atur del col·lectiu de persones amb discapacitat el 2016 va ser 9,1 punts superior a la de la població sense discapacitat (INE, 2016) o que la taxa d’abandonament d’estudis entre les persones amb discapacitat d’entre 16 i 24 anys és d’un 43,2%, mentre que la població sense discapacitat del mateix segment d’edat es redueix fins al 25,2% (Odismet, 2017).

 

Barcelona,  23 de juliol de 2018

 

Related Articles

Back to top button