Estem creant un eurollenguatge jurídic en dret internacional privat?

Maria Font,  professora agregada de dret internacional privat a la Universitat Rovira i Virgili, aborda els problemes de traducció jurídica que sorgeixen en els processos de redacció de lleis en l’àmbit europeu; un àmbit en què les normes es redacten en anglès, però després són traduïdes a les 23 llengües restants oficials. A les diferències lingüístiques, s’hi sumen les diferències entre els ordenaments jurídics de cada país (alguns de tradició civilista continental, d’altres pertanyents al common law) i, a més, les diferències entre els ordenaments que poden coexistir en un mateix país. Tot això i molt més ho explica Maria Font en el seu article al blog de la Revista de Llengua i Dret, o bé podeu consultar directament el seu article a la Revista de Llengua i Dret.

Related Articles

Back to top button