Reptes del dret lingüístic català. Reflexions per a un debat crític

Coordinadora: Anna M. Pla Boix

Autors: Jordi Ginebra Agustí Pou Pujolràs Jaume Vernet i Llobet

Entitat editora: Institut d’Estudis de l’Autogovern, Generalitat de Catalunya

Accés en línia a l’obra

Catalunya constitueix, sense cap mena de dubte, un escenari privilegiat per qualsevol jurista que estigui interessat a estudiar la gestió del plurilingüisme. El dret lingüístic català ha estat objecte, els darrers anys, d’ambicioses reformes normatives i noves lectures jurisprudencials, bona part de les quals molt controvertides per l’impacte que han tingut en àmbits públics especialment sensibles com l’ensenyament, la justícia i l’administració. Novetats que, indefectiblement, s’han acabat projectant en el catàleg de drets i deures lingüístics, bo i concitant interessants debats en l’escenari polític i acadèmic. Aquesta publicació aplega reflexions crítiques sobre algunes d’aquestes novetats d’incidència en el dret lingüístic català i analitza críticament la darrera jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que les interpreta.

Consulteu-ne una ressenya completa, a càrrec de la professora de dret constitucional Neus Oliveras, al blog de la Revista de Llengua i Dret.

Related Articles

Back to top button