Nou informe sobre la llengua catalana: Greuges contra la llengua catalana 2013-2016

El document sobre els Greuges contra la llengua catalana 2013-2016 s’ha elaborat a partir de les dades aportades per la mateixa Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya per al V Informe de seguiment de l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (versions disponibles en anglès i en castellà). Aquest informe és el que la Generalitat envia al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de l’Estat espanyol i que també fa arribar al Comitè d’Experts del Consell d’Europa, que fa el seguiment de la CELRoM.

Els Greuges recullen les actuacions que afecten negativament les llengües catalana i occitana; amb la qual cosa s’hi pot consultar la normativa, la jurisprudència i la resta d’actuacions que entenem que són contràries al compliment de la Carta. Hi destaquem:

  • la continuació dels efectes negatius de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya;
  • la intensificació de les mesures de recentralització de competències i de refermament de la posició del castellà a Catalunya per part de l’Estat;
  • la no aplicació, per part de l’Estat, de les recomanacions del Consell d’Europa que se succeeixen en cada període de seguiment, i
  • les conseqüències del no reconeixement del català i l’occità per part de la Unió Europea.

 

Related Articles

Back to top button