Afectacions en l’àmbit lingüístic arran de la intervenció estatal del pressupost del Departament de Cultura

El compliment de l’ordre del Govern de l’Estat per la qual es va declarar la no disponibilitat de crèdits al pressupost de la Generalitat de Catalunya afecta diverses mesures en l’àmbit de la política lingüística, segons la valoració que ha dut a terme el Departament de Cultura.

L’ordre afecta diverses actuacions de foment de la llengua, com les accions per donar suport al cinema en català. En aquest sentit, veuen afectats els seus recursos l’ampliació de la convocatòria de subvencions per al doblatge i a la subtitulació de llargmetratges d’estrenes en català, així com la campanya de promoció del CINC, cicle de cinema infantil.

La mesura afecta accions de promoció del català, com ara campanyes de difusió de l’Optimot, de cursos de català o de sensibilització a la població de no catalanoparlants, valorades en 193.000 euros. A més, es veuen afectades partides relacionades amb les proves, els certificats i els materials d’aprenentatge de català, així com subvencions a entitats i institucions com Linguapax o la Universitat Catalana d’Estiu.

La mesura del govern de l’Estat comporta, també, comptar amb menys recursos per realitzar actuacions per al foment de la llengua occitana relacionades, per exemple, amb la Mostra de Cinema Occitan o el guardó del Premi Robèrt Lafont, així com per a la promoció de la llengua de signes catalana.

 Globalment, l’ordre del govern de l’Estat afecta una trentena d’accions que el Departament de Cultura tenia previstes aquest 2017 i que ara resten pendents d’execució.

[Font: Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya]

Related Articles

Back to top button