Comunicat del Consell de l’Advocacia Catalana sobre el dret de defensa, en coordinació amb el Consejo General de la Abogacía Española, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona

Davant algunes manifestacions publicades per alguns mitjans de comunicació, que resulten confoses vers l’exercici de la professió d’advocat/da, el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) vol recordar que:

La Justícia és un dels valors superiors del nostre l’Ordenament Jurídic.

El pilar fonamental d’un Estat de Dret és el Dret de Defensa. L’advocacia, des de la màxima independència, defensa els interessos de tots els ciutadans.

En un Estat Social i Democràtic de Dret, la professió d’advocat/da  es configura com un dels seus pilars bàsics, atès que, a través de la mateixa, s’articula en bona mesura el dret fonamental de defensa que consagra l’article 24 del text constitucional.

Sense dret de defensa no hi ha justícia i sense justícia no hi pot haver Estat de Dret.

En la independència de l’exercici de la seva professió,  els advocats i les advocades, en defensar els drets i llibertats dels seus clients, prestem un important servei a la societat garantint l’exercici del Dret de Defensa i contribuint amb això a la justícia i a la pau social.

El Consell de l’Advocacia Catalana  sempre vetllarà perquè els principis fonamentals de la professió: la independència, la llibertat, la dignitat i la integritat, siguin respectats.

 

Barcelona, 23 d’agost de 2017

Related Articles

Back to top button