Resultats del 1r semestre del Pla de foment

Un cop transcorreguts els sis primers mesos de la implementació del Pla de Foment de la Llengua Catalana per als advocats adscrits al Torn d’Ofici, ja disposem de dades sobre la rebuda que ha tingut: s’han dut a terme un total de 4.381 actuacions en català repartides entre un total de 1.376 advocats d’arreu de Catalunya.

Els àmbits en què més actuacions s’han dut a terme són el penal, seguit del civil i matrimonial i família; mentre que els àmbits on menys actuacions s’han registrat són normes generals, contenciós i cassació.

Pel que fa al nombre d’inscrits, el gràfic següent mostra la distribució d’inscrits al Pla de foment per col·legis (columna taronja).

Related Articles

Back to top button