En català: “Breviari sobre reclamació de lesions temporals, seqüeles i perjudici estètic”

Autors: Antoni Sant Blanch Ignasi X. Sant Blanch

Dos advocats gironins han publicat el primer Breviari sobre reclamació de lesions temporals, seqüeles i perjudici estètic en català. Aquesta obra vol ser una eina de consulta eminentment pràctica que serveixi com a brúixola d’orientació bàsica en la navegació per les aigües, a vegades no gaire clares, del nou sistema de reclamació i valoració dels danys personals instaurat per la Llei 35/15, l’entrada en vigor de la qual, lligada amb la reforma operada en el camp de la imprudència penal pel nou codi de juliol de 2015, instaura un nou règim legal, material i processal en l’àmbit de les lesions causades pels vehicles a motor. [Font: Editorial Tirant lo Blanch]

Related Articles

Back to top button