El TERMCAT publica en línia el Vocabulari de dret de la UB i la UV

Vocabulari de dretEl TERMCAT publica en línia el Vocabulari de dret, una obra col·lectiva fruit de la col·laboració d’un equip de professors de les facultats de Dret de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de València i de tècnics dels serveis lingüístics de totes dues universitats, publicada en paper l’any 2009.

El Vocabulari de dret consta de gairebé 6.000 entrades, amb equivalències en castellà, pertanyents als àmbits del dret administratiu; el dret eclesiàstic de l’estat, canònic i matrimonial; el dret civil; el dret constitucional; el dret financer i tributari; el dret internacional; el dret internacional privat; el dret laboral i de la seguretat social; el dret mercantil; el dret penal; el dret processal; el dret romà; la filosofia del dret i la història del dret.

Enllaç al Vocabulari de dret

Related Articles

Back to top button