La nova Gramàtica de la llengua catalana

gramaticaDes del 23 de novembre es pot adquirir a les llibreries la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). La gramàtica oficial de l’Institut d’Estudis Catalans ha estat pensada com la gramàtica normativa de referència del segle XXI. A diferència de la de Pompeu Fabra, que era una gramàtica d’autor, la de l’IEC és una obra col·lectiva, oberta a la participació d’experts diversos i consensuada en el si de la Comissió de Gramàtica i la Secció Filològica, i ratificada pel Ple de l’IEC, concretament en la sessió del 29 de setembre passat.

La Gramàtica de la llengua catalana es caracteritza perquè presenta la norma partint de la descripció gramatical i atenent al marc geogràfic ―els parlars― i social ―és a dir, els diferents registres―, així com, més esporàdicament, a la dimensió oral i escrita. També presenta, en primer terme i d’una manera neutra, els fets generals que són vàlids en tots els territoris del domini lingüístic català i en tots els registres, i concreta en quins parlars i registres són vàlids els restants, i si una determinada forma és acceptable o no. La nova norma té un marge de quatre anys per aplicar-se.

Per a més informació: consulteu el comunicat de l’IEC.

Related Articles

Back to top button