El 2017 tindrem una nova Ortografia de la llengua catalana

El 29 de setembre, la Secció Filològica va presentar davant del Ple de l’IEC la proposta d’Ortografia de la llengua catalana, que s’ha previst que es ratificarà en la reunió del Ple del propvinent 17 de novembre i que es comercialitzarà al principi del 2017. A partir de la presentació al Ple, s’ha obert un període de comentaris durant el qual els membres de l’Institut podran opinar sobre la idoneïtat d’aquesta proposta. L’aplicació, un cop el Ple de l’IEC l’haurà ratificat, es durà a terme progressivament durant un període de cinc anys.

Els canvis més destacats que es proposen són:

  • Reducció dels mots amb accent diacrític, que passaran a ser només catorze.
  • Ús del guionet en alguns mots compostos prefixats (exdegà passarà a ser ex-degà)
  • Supressió de la dièresi en els derivats cultes acabats en –a (fluidal, helicoidal…)
  • Accentuació de les formes baleàriques de la primera persona del present d’indicatiu d’alguns verbs de la primera conjugació
  • Escriptura de rr quan el so [r] apareix entre vocals precedit d’un prefix o d’un radical (eradicar passarà a ser erradicar)

Una de les raons fonamentals per a editar l’Ortografia de la llengua catalana és la dispersió de materials que formen la normativa ortogràfica vigent. D’aquesta manera, s’aplegaran en un sol tractat l’ortografia fundacional, les rectificacions que hi va fer el mateix Fabra, els retocs introduïts després de Fabra i la legislació ortogràfica de la Secció Filològica d’ençà del 1984. [Font: IEC]

Related Articles

Back to top button