El Consell de l’Advocacia Catalana celebra que la prova d’accés a l’advocacia es pugui fer finalment en català

El Consell de l’Advocaciafoto2 Catalana, que representa els catorze col·legis d’advocats de Catalunya, celebra que per fi els graduats en dret que es presentin a la prova d’accés a l’advocacia puguin examinar-se en català. El conseller de Justícia, Carles Mundó, i el ministre de Justícia, Rafael Catalá, van firmar el 15 de setembre a Madrid un conveni de col·laboració que permetrà que la propera prova d’accés a la professió d’advocat, que tindrà lloc el 29 d’octubre, ja es pugui fer en llengua catalana.

L’Advocacia Catalana ja va demanar la descentralització de la prova el 2014 –l’any en què es va instaurar per primer cop–, ja que els graduats d’arreu de l’Estat espanyol aquell any van haver de desplaçar-se a Madrid per fer l’examen, obligatori per exercir la professió. El desembre del 2014, durant una visita institucional del ministre de Justícia, Rafael Catalá, a Barcelona, els catorze degans dels col·legis d’advocats catalans li van demanar la descentralització de la prova i que es pogués fer en català. El 2015 ja es va poder fer a Barcelona, entre altres capitals de comunitats autònomes, però en una única llengua: en castellà. Davant d’aquest fet, el representant de l’advocacia catalana a la Comissió Avaluadora de Catalunya va presentar per escrit una queixa adreçada al Ministeri de Justícia, del qual depèn la prova. El febrer d’aquest any 2016 ja es va celebrar una primera convocatòria de l’examen, novament només en castellà, fet que va motivar una segona queixa per part de l’advocacia catalana. Aleshores el Ministeri es va comprometre que la propera prova ja es podria fer en les llengües cooficials de cada comunitat autònoma, un compromís que queda reflectit en el conveni signat aquest mes de setembre i que permetrà que la segona convocatòria de la prova d’aquest any, prevista per al 29 d’octubre, es pugui fer en català.

El president del Consell de l’Advocacia Catalana, Oriol Rusca, que va assistir a l’acte de signatura del conveni celebrat a Madrid, va manifestar la seva satisfacció: “Finalment el Ministeri ha escoltat la petició de l’advocacia catalana i la prova es podrà fer en català” i va anunciar que, a partir d’ara, el proper repte seria que l’examen inclogués més temes del dret propi de Catalunya, especialment en els àmbits civil i administratiu, així com que l’examen complís els requisits pràctics necessaris per tal de garantir l’adequada formació dels nous advocats tal com preveu el Reial decret que l’estableix i que no s’està complint.

Related Articles

Back to top button