L’IEC i la FESOCA refermen el compromís de treballar plegats per la llengua de signes catalana

El president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Joandomènec Ros, i el president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), Antoni Martínez, van signar, el passat dimarts 3 de maig, una ampliació del conveni marc de coŀlaboració, en el qual les dues entitats es van comprometre, l’any 2006, a treballar plegades per al desenvolupament i el foment de l’ús de la llengua de signes catalana (LSC).

La nova addenda al conveni estableix que la FESOCA coŀlaborarà en el projecte de recerca de l’IEC de desenvolupament de la gramàtica i el diccionari de la llengua de signes catalana compartint els materials i la base de dades de signes de la LSC.

Amb aquesta nova disposició, el conveni de coŀlaboració entre l’IEC i la FESOCA s’adapta a la Llei de la llengua de signes catalana, del 3 de juny de 2010. La llengua de signes catalana (LSC) és la llengua pròpia de la comunitat de signants de Catalunya. Des del 2004, l’IEC ha donat suport a tot un seguit d’iniciatives de recerca i difusió d’aquesta realitat lingüística i cultural i ha intervingut activament en el procés de reconeixement legislatiu de la LSC, tant en l’àmbit català com en l’estatal. La Secció Filològica ha incorporat la LSC com un objecte més de l’activitat científica que desenvolupa i coŀlabora regularment amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya i amb les universitats en activitats de recerca i promoció de la LSC. (Font: IEC)

Related Articles

Back to top button