Comentaris lingüístics de Terminologia jurídica

web_terminologia juridica

Com es diu “compliance” en català”? “Recórrer” i “impugnar” són sinònims”? Com es diu “gananciales” en català”?

Terminologia jurídica és el nom del blog del Comitè Terminològic de Dret, un comitè impulsat pel Termcat que té com a tasca principal completar i tenir actualitzada la terminologia que es difon en l’àmbit jurídic, amb consens i implicació de diverses institucions de referència en el sector.

Amb aquest article volem destacar tres de les consultes que han arribat al Comitè recentment:

 

Related Articles

Back to top button