El Tribunal Superior de Balears exigeix als guies turístics que acreditin coneixements de llengua catalana

Els guies turístics de les Balears hauran d’acreditar el coneixement de català i castellà i també de dos idiomes estrangers. Aquesta ha estat la sentència del Tribunal Superior de Balears després que el Col·legi Oficial de Guies Turístics de Balears denunciés que el govern de José Ramon Bauzá havia concedit un centenar de llicències sense que s’acreditessin els coneixements de català corresponents, requisits marcats per la llei. [Font: Racó Català]

Related Articles

Back to top button