El Grup de Justícia, nou grup de treball a la Comissió d’Organismes i Serveis per al Foment de la Llengua Catalana de Girona

La Comissió d’Organismes i Serveis per al Foment de la Llengua Catalana de Girona ha constituït un nou grup de treball dedicat al món de la justícia que té per objectiu normalitzar l’ús del català a l’Administració de justícia, entre els professionals del dret i a l’ensenyament universitari.

El Grup de Justícia està constituït per representants de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, del Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial, del Centre de Normalització Lingüística de Girona i del Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona i, a més, en formen part representants de la judicatura, lletrats de l’Administració de justícia, dels col·legis d’Advocats de Girona i Figueres, del Col·legi de Notaris de Catalunya, del Col·legi de Procuradors de Girona, de la Facultat de Dret de la UdG i de la UNED.

Related Articles

Back to top button