El TERMCAT publica en línia el ‘Diccionari d’immunologia’

Immunologia_DLEl TERMCAT publica en línia el Diccionari d’immunologia, que aplega termes pertanyents a aquest disciplina biomèdica transversal. La terminologia recollida inclou, per exemple, conceptes propis del sistema immunitari, la interacció antigen-anticòs, les malalties autoimmunitàries, les al·lèrgies o els trasplantaments.

El diccionari conté més de 1.300 termes, com ara anticòs monoclonal, determinant antigènic, hipersensibilitat immediata, immunosupressió, malaltia de Crohn, rebuig primari otransferència Western. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, anglès i francès, amb les definicions corresponents i, eventualment, amb notes explicatives. En el cas dels fàrmacs, es dóna també el número registrat CAS, un codi d’ús internacional que els identifica. A més a més, l’obra ofereix la consulta de tres quadres amb terminologia específica de grups de proteïnes rellevants en immunologia humana: les citocines, les quimiocines i els grups de diferenciació (CD).

Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’immunologia que el TERMCAT va elaborar l’any 2005 amb la col·laboració de la Societat Catalana d’Immunologia (societat filial de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears) i el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Related Articles

Back to top button