Terminologia instrumentalitzada

terminoTerminologia instrumentalitzada recull les ponències que es van dur a terme el dia 8 de maig del 2014 en el marc de la taula rodona «La terminologia instrumentalitzada. Quan els termes no són neutres ni innocents».

La trobada, organitzada per l’SCATERM, volia obrir un debat sobre les modificacions dels termes en els diccionaris de llengua general –sovint fetes amb intencions polítiques, o d’algun altre tipus–s i sobre les implicacions que això pot tenir. Així, es volia analitzar una qüestió lexicogràfica i terminològica des d’una perspectiva més aviat ideològica o social: la influència i la pressió exercides per certs grups sobre les denominacions dels termes o sobre els conceptes mateixos. D’una banda, per poder donar compte de les implicacions –de tipus jurídic– associades a aquestes pressions; de l’altra, per veure de quina manera els termes serveixen no solament per a descriure una realitat, sinó potser també per a modificar-la.

Consulteu els articles en línia.

Related Articles

Back to top button