Obertes les inscripcions per al Curs de llengua catalana de nivell superior de la UPC

La Universitat Politècnica de Catalunya organitza un curs de llengua catalana de nivell superior, equivalent al nivell C2 del Marc europeu comú de referència. El curs és semipresencial, té una durada de 75 hores, està obert a tots els públics i permet assolir un nivell avançat en el domini de la llengua catalana.

En acabar-lo, els assistents es poden presentar a l’examen oficial per obtenir el certificat oficial d’aquest nivell, homologat per la Generalitat de Catalunya i vàlid, per tant, en el conjunt de l’Administració pública. S’ofereixen preus especials per a persones vinculades a la UPC i es reconeixen crèdits ECTS i de lliure elecció. El curs s’inicia el 25 de febrer de 2015 i acaba el 27 de maig de 2015.

Informació i inscripcions: http://www.upc.edu/slt/apren-catala/oferta-cursos/fitxes-cursos/superior

Related Articles

Back to top button