Postgrau de Correcció i d’Assessorament Lingüístic (UAB)

Preinscripció de l’1 al 12 de setembre.

A partir del curs 2014-2015 els antics postgraus de Correcció i de Qualitat Lingüística (en funcionament des del curs 2000-2001) i d’Assessorament Lingüístic en els Mitjans Audiovisuals (en funcionament des del curs 2005-2006) s’integren en el nou postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic. Aquest postgrau manté essencialment intacte el contingut dels antics postgraus i s’estructura en dos itineraris (Correcció i Qualitat Lingüística, d’una banda, i Assessorament Lingüístic en els Mitjans Audiovisuals, de l’altra). Més informació.

Related Articles

Back to top button