Cultura reuneix els secretaris generals de les Conselleries per impulsar mesures d’ús i prestigi del català

cultura_sec_gralsEl passat 2 de setembre es va reunir la Comissió Tècnica de Política Lingüística amb l’objectiu de concretar els principis lingüístics que han de regir les actuacions del Govern, així com les principals accions que cal dur a terme per reforçar la qualitat, l’ús i el prestigi de la llengua catalana. La Comissió, presidida pel conseller Ferran Mascarell, és un òrgan d’alt nivell polític formada pels secretaris generals dels departaments de la Generalitat.

D’entre les principals accions que cal dur a terme per impulsar l’ús del català, destaquem els acords i plans de treball pactats amb els cinc consells de col·legis professionals de l’àmbit del dret: advocats, procuradors, notaris, registradors i graduats socials. Més informació.

Related Articles

Back to top button