L’Advocacia Catalana reivindica al Parlament el paper essencial dels lletrats del Torn d’Ofici

Oriol Rusca i Miquel Sàmper, que han comparegut aquesta tarda davant la Comissió de Justícia del Parlament, també han mostrat el seu rebuig frontal a l’avantprojecte de Llei de justícia gratuïta i han demanat que la Justícia sigui una prioritat en l’agenda política, com a via per sortir de la crisi.

El degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Oriol Rusca, i el president del Consell de l’Advocacia Catalana, Miquel Sàmper, han comparegut aquesta tarda davant la Comissió de Justícia del Parlament per demanar un tracte just i digne per als advocats que presten el servei del torn d’Ofici atesa la tasca social  que es presta, els 365 dies a l’any i les 24 hores del dia. Per això, Rusca considera “injust”el tracte rebut per tot aquest esforç i que les compensacions, ja molt per sota de mercat, s’hagin retallat de forma sistemàtica els darrers anys.

El degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona també ha volgut mostrar el rebuig  frontal de l’ICAB a  l’avantprojecte de llei d’assistència jurídica gratuïta.  “El text aprovat comporta un clar retrocés de la situació actual en qüestions tan bàsiques com les competències delegades en matèria de justícia”, ha exposat Rusca.

Entre els aspectes d’aquest text que més preocupen l’advocacia catalana cal destacar que:

  • No es fa una reforma per donar a l’abast a totes les necessitats per igualar el sistema de justícia gratuïta al sistema de justícia de pagaments. No s’inclou la possibilitat de comptar amb un traductor o intèrpret per a la preparació de la defensa o la mediació extraprocessal, administracions concursals, etc.
  • Es continua sense garantir el pagament de totes les actuacions que els advocats obligatòriament han de dur a terme per garantir el dret de defensa.
  • No s’aprofita la reforma per obtenir  una millora en la racionalització i simplificació del sistema actual, complicant i fent molt més burocràtica la tramitació i carregant als col·legis amb gestions innecessàries i reiteratives.
  • Es tracta d’una centralització del sistema, allunyant la capacitat d’adaptar-lo a les necessitats reals del territori amb la conseqüent pèrdua de proximitat.

Rusca també ha lamentat que si no es fa res per canviar l’avantprojecte de llei de justícia gratuïta, s’haurà perdut una oportunitat per dotar la societat d’una moderna regulació sobre assistència jurídica gratuïta, que cobreixi totes les seves necessitats per garantir les condicions d’igualtat en l’accés a la tutela judicial efectiva.

En aquest sentit, Rusca ha instat als poders públics a garantir un sistema de finançament solvent de justícia gratuïta. Per això, Rusca ha rebutjat que la via per aconseguir-ho siguin les taxes judicials; primer, perquè són un obstacle perquè els ciutadans accedeixin a la justícia, i en segon lloc, perquè les mateixes dades del Ministeri de justícia indiquen que no s’ha assolit la recaptació esperada i per tant no pot garantir a través d’aquestes el manteniment del servei.

Més advocats d’ofici a cada partit judicial

Per la seva banda, el president del Consell, Miquel Sàmper, ha reclamat la conveniència d’assignar més advocats d’ofici a cada partit judicial. “Actualment ens trobem sovint amb situacions en què l’advocat de guàrdia no dóna a l’abast i ha d’atendre al mateix temps més d’un detingut o imputat, la qual cosa genera disfuncions en el servei”,  ha alertat Sàmper.  Tot i fer-se càrrec de la situació econòmica actual, el president del Consell creu que “caldria assignar més recursos per garantir el dret a la tutela judicial efectiva a tots els ciutadans, especialment en aquest moment en què, ja prou escapçat està l’Estat de Dret, com per no poder garantir un bon funcionament del sistema de Justícia Gratuïta als ciutadans que no disposen de suficient recursos”.

Finalment, el degà dels advocats de Barcelona ha convidat als presents a seguir la primera edició del Congrés del Torn d’Ofici, que tindrà lloc els dies 24 i 25 d’octubre, a la seu de l’ICAB (Mallorca 283). La trobada servirà per analitzar, amb els més de 300 advocats que hi participaran, totes les problemàtiques relacionades amb el servei i prestació del Torn d’Ofici així com sobre la llei d’assistència jurídica gratuïta.

Related Articles

Back to top button