El Consell de l’Advocacia demana que el català sigui un ‘requisit’ per al personal de Justícia a Catalunya

Sol·licitarà a tots els partits polítics que impulsin mesures per garantir el dret de l’ús del català als ciutadans davant l’Administració de Justícia

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa els catorze Col·legis d’Advocats de Catalunya, s’adreçarà a tots el partits polítics catalans per demanar-los que impulsin una modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial, per tal que el coneixement del català sigui considerat un ‘requisit’, i no només un ‘mèrit’, per exercir a l’Administració de Justícia de Catalunya.

Actualment, només es requereix el coneixement del català al personal no judicial de l’Administració de Justícia a Catalunya, ja que la resta de funcionaris -jutges, magistrats, fiscals i secretaris judicials- tenen caràcter de cos estatal, per la qual cosa el coneixement de la llengua catalana només compta com a ‘mèrit’.  Això dificulta que es pugui garantir el dret efectiu de l’ús del català als ciutadans davant l’Administració de Justícia, un dret reconegut a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

L’Estatut especifica clarament -al seu article 33- que totes les persones tenen dret a utilitzar la llengua oficial que elegeixin en les relacions amb l’Administració de Justícia, però el fet que el personal judicial a Catalunya no hagi d’acreditar el coneixement de la llengua catalana com un ‘requisit’, i que compti tan sols com un simple ‘mèrit’, converteix aquest dret en una fal·làcia” argumenta el president del Consell de l’Advocacia Catalana, Miquel Sàmper.

Per aquest motiu, el Consell de l’Advocacia Catalana demanarà a tots els partits polítics que donin suport a una reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial per tal que el coneixement del català sigui un requisit per a tot el personal destinat a l’Administració de Justícia a Catalunya. Sàmper, considera que “només d’aquesta manera es podrà garantir el dret efectiu de l’ús del català en la justícia”.

IV Jornada sobre l’ús del català a la Justícia

La consideració de ‘mèrit’ o ‘requisit’ del coneixement del català per exercir a Catalunya, serà objecte de debat en una taula rodona que se celebrarà aquest migdia a Vic, amb motiu de la IV Jornada de l’ús del català a la Justícia, organitzada pel Consell de l’Advocacia Catalana. Durant la Jornada també s’analitzarà l’aplicació de la Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries a Espanya.

L’objectiu d’aquestes jornades, que organitza cada any, en diferents punts del territori, la Comissió de Llengua del Consell, és fer reflexionar a l’advocacia sobre les mesures per promoure l’ús del català a la Justícia. “Per tal que el dret  a la utilització del català davant dels tribunals sigui ple, és absolutament necessari que els jutges, magistrats, fiscals, secretaris i la resta del personal acreditin un coneixement de la llengua que sigui requisit per incorporar-se al món judicial del país” ha dit el president de la Comissió de Llengua del Consell, Josep Canício,

El percentatge de sentències en català ha disminuït de manera progressiva en els últims anys, de manera que si l’any 2007 el 16,77 per cent de les sentències eren en català, l’any 2011 només van ser el 13,11 per cent.

Related Articles

Back to top button