Formulari de contacte

Portal de Transparència

 

El Portal de Transparència del Consell de l’Advocacia Catalana posa a disposició de tots els membres de la comunitat col·legial, així com de la ciutadania en general, mitjançant la publicitat activa, la informació més rellevant relativa a les seves activitats i funcions de forma clara, accessible i comprensible; amb la qual cosa possibilita la rendició de comptes en tots els àmbits de la gestió de la institució, de conformitat amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i els compromisos adquirits en el Codi ètic i de bones pràctiques aprovat en data 22 de febrer de 2021 pel Ple del Consell.

L’accés a la informació pública és un dret. El Consell de l’Advocacia Catalana té com a valor fonamental la transparència i està compromès a facilitar informació fidedigna i veraç sobre la institució.

Es pot sol·licitar informació sobre dades que no es trobin publicades sempre que es respectin els límits fixats per la normativa vigent, enviant una petició a recepcio@cicac.cat

Related Articles

Back to top button