Subvencions públiques any 2024

El Consell de l’Advocacia Catalana presta part de la seva activitat mitjançant la percepció de subvencions públiques, que son objecte de control i supervisió per part de l’Administració competent.

L’any 2024 han estat aprovades les següents subvencions:

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA QUE CONCEDEIX LA SUBVENCIÓ FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ IMPORT GLOBAL DE LA SUBVENCIÓ DOCUMENT  DE CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya Prestació del servei SOJ PENITENCIARI Import màxim de 81.216.-€ Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia, Drets i Memòria i el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya per a la prestació del servei d’orientació jurídica penitenciària durant l’any 2024
Departament de Justícia, Drets i Memòria  de la Generalitat de Catalunya Prestació del programa de Foment de la Llengua Catalana a l’àmbit de TOAD Import màxim de 350.578.-€ Conveni entre l’Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament de Justícia, Drets i Memòria i el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, de delegació de funcions per a l’execució del programa específic de foment de l’ús del català en actuacions processals d’assistència jurídica gratuïta per al 2024
Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya Programa per defensar els drets humans de les persones que poden ser víctimes de crims de guerra i/o tràfic de persones per l’any 2023-2024 Import màxim de 40.000.-€ Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes, el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya per defensar els drets humans de les persones que poden ser víctimes de crims de guerra i/o tràfic de persones per l’any 2023-2024
Comissió Europea

Programa de Justícia de la UE

Implementar el projecte CIVILAW, amb l’objectiu de formar advocades i advocats de 7 Estats Membres en relació a instruments legals relatius al dret de família i al dret d’ insolvència

Partners:

Col·legi d’Advocats d’Itàlia, el Col·legi d’Advocats de París, el col·legi d’Advocats de Romania, el Col·legi d’Advocats de Polònia, el Col·legi d’Advocats d’Atenes, el Col·legi d’Advocats de la República Txeca i el Consell de l’Advocacia d’Espanya

Subvenció total per al Projecte: 409.313,53€

Subvenció total per al CICAC:

3.672€

Vigència del projecte:

De 2022 a 2024

Subvenció CIVILAW
Comissió Europea

Programa de Justícia de la UE

Implementar el projecte TRADATA 2, advocades i advocats en protecció de dades conjuntament amb 8 diferents col·legis de l’advocacia de la UE.

Partners:

Col·legi d’Advocats d’Itàlia, el Col·legi d’Advocats de París, el col·legi d’Advocats de Romania, el Col·legi d’Advocats de Polònia, el Col·legi d’Advocats d’Atenes, el Col·legi d’Advocats de la República Txeca i el Consell de l’Advocacia d’Espanya, Col.legi d’Advocats de Xipre

Subvenció total per al Projecte: 323.704,74€

Subvenció total per al CICAC:

1.836€

Vigència del projecte:

De 2022 a 2024

Subvenció TRADATA 2
Comissió Europea

Programa de Justícia de la UE

 

Implementar el projecte LITEL.

Té l’objectiu de formar a l’advocacia jove en normativa de la UE i intercanvi de bones pràctiques entre proveïdors de formació per advocades i advocats.

Partners:

Escola de Formació del Col.legi de l’Advocacia de París (coordinador)

Col.legi de l’Advocacia d’Irlanda

Col.legi d’advocats de la República Txeca

Subvenció total per al Projecte: 193.687,43€

 

Subvenció total per al CICAC:

19.094,36€

Vigència del projecte:

1/12/2022 a 1/11/2024

Departament d’Igualtat i Feminismes

 

Programa per defensar els drets humans de les persones que poden ser víctimes de crims de guerra i/o tràfic de persones per l’any 2023-2024 Import màxim de 40.000.-€ Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes, el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya per defensar els drets humans de les persones que poden ser víctimes de crims de guerra i/o tràfic de persones per l’any 2023-2024

Related Articles

Back to top button